• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  НЕКРОЛОГ


  З глибоким сумом сповіщаємо про смерть члена Асоціації, доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України

  Воронiн К.В.

  Вороніна Корнелія Валентиновича.

  Серце великого вченого, лікаря перестало битися на 81 році життя. Воно було віддане роботі та людям, які його оточували.

  Воронін Корнелій Валентинович народився 2 серпня 1937 року в м. Нижній Новгород. У 1960 році закінчив Нижегородський медичний інститут, працював в Нижегородській області районним акушером-гінекологом.

  У 1962 році вступив до аспірантури на кафедру акушерства та гінекології Казанського медичного інституту, де у 1965 році захистив кандидатську дисертацію. З 1966 року – асистент, а з 1973 року – доцент кафедри акушерства та гінекології Казанського медичного інституту.

  У 1978 році Воронін К.В. захистив докторську дисертацію, отримав звання професора і був обраний за конкурсом завідувачем кафедри акушерства і гінекології в Північно-Осетинському медичному інституті, а згодом, проректором з науково-дослідної роботи та ректором цього навчального закладу.

  У 1981 р. професор Воронін К.В. очолив кафедру акушерства та гінекології Дніпропетровського медичного інституту, якою завідував протягом наступних 14 років, а з виходом на пенсію працював з 2005 по 2016 роки на посаді професора-консультанта кафедри.

  Професор Воронін К.В. заслужено стоїть в рядах великих представників вітчизняної науки. У ньому поєднувався яскравий талант вченого широкого діапазону, прекрасного викладача і оратора, клініциста і організатора охорони здоров'я, а створена ним наукова школа добре відома на Україні. Перу професора Вороніна К.В. належить 8 монографій та понад 250 наукових робіт. Під його керівництвом були захищені дві докторські і 33 кандидатські дисертації.

  Характерною особливістю наукової діяльності професора Вороніна К.В. і його школи були актуальність тематики, глибина наукової думки і новаторство, прагнення до постановки та вирішення не тільки теоретичних, а й практичних завдань. У своїй плідній науково-практичній діяльності Воронін К.В. особливу увагу приділяв питанням акушерської патології, а створене вперше в Україні за його ініціативою і безпосередньою участю Дніпропетровське обласне відділення інтенсивної терапії та акушерської реанімації дозволило врятувати життя сотням жінок.

  Блискучий лікар, хірург, який досконало володів всіма новітніми методиками акушерсько-гінекологічної допомоги, Воронін Корнелій Валентинович створив школу науково-практичної підготовки акушерів-гінекологів та протягом своєї багаторічної роботи виховав не одне покоління лікарів. Його учні успішно працюють не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

  У повсякденній роботі в клініці Воронін К.В. був прикладом сумлінного, вдумливого і любовного ставлення до справи. Воронін К.В. користувався величезною популярністю і любов'ю серед лікарів і хворих, йому була притаманна якась особлива чарівність і простота в спілкуванні з людьми.

  Воронін К.В. був активним громадським діячем, протягом багатьох років був членом президії Українського , наукового товариства акушерів-гінекологів, головою його Дніпропетровського обласного відділення, учасником багатьох міжнародних лікарських з'їздів і конференцій.

  Людина великого працьовитості, невичерпної творчої енергії, Воронін К.В. віддавав всі свої сили, знання і досвід служінню вітчизняній медицині, охороні здоров'я жінки, матері та новонародженого. За заслуги в галузі охорони здоров'я професору Вороніну К.В. було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», він нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров'я», «За відмінні успіхи в роботі», численними грамотами та дипломами.

  Ми будемо пам’ятати Корнелія Валентиновича як мудрого керівника, людину, у якої колеги отримували пораду, учні – знання, а пацієнти – допомогу і шанс на здорове життя. Його досвід і приклади самовідданих вчинків стануть у нагоді наступним поколінням лікарів.

  Висловлюємо щирі співчуття родині покійного, поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Корнелія Валентиновича.

  Вічна Пам'ять.

  Керівництво ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»