• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику», яка відбудеться 27-28 лютого 2020 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Захід внесений до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково – практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 р.», затвердженого МОЗ та НАМН України.
  НАУКОВА ПРОГРАМА:

  Сучасні гайдлайни ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду, гінекологічних хворих та їх особливості при коморбідній патології;

  – Новітні підходи в діагностиці та лікуванні невідкладних станів в акушерстві та гінекології;

  – Інтенсивна терапія та анестезіологія в акушерсько-гінекологічній практиці;

  – Органозберігаючі, інноваційні хірургічні технології в акушерстві та гінекології;

  – Гармонія жіночого здоров’я у різному віці;

  – Проблеми організації, навчання та міждисциплінарної взаємодії.

  В рамках конференції планується проведення посткурсу: міжнародного американського тренінгу «Emergency obstetrics course» та майстер-класів.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

  Офіційні мови конференції: українська, англійська.

  Форми участі:

  • усна доповідь

  • вільний слухач

  Регламент доповідей:

  • усна доповідь – до 15 хв.;

  • виступ в обговоренні – до 5 хв.

  Заявки на доповіді приймаються до 10.02.2020 р.

  Просимо за 1 місяць до початку конференції підтвердити свою участь, за 2 тижні – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

  Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше.

  Місце проведення конференції:

  "Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", за адресою: майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001. Адміністративний корпус.

  РЕЄСТРАЦІЯ

  До участі запрошуються експерти з акушерства-гінекології, анестезіології та внутрішньої медицини Департаментів охорони здоров’я ОДА, Київської міської державної адміністрації, практичні лікарі акушер-гінекологи, анестезіологи, терапевти, кардіологи, сімейні лікарі, представники профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН України та усі зацікавлені фахівці, студенти, інтерни, клінічні ординатори.

  Звертаємо Вашу увагу на порядок реєстрації:

  Попередня (основна) реєстрація на сайті ТДМУ в режимі on-line можлива лише після попередньої сплати реєстраційного внеску і внесенні номеру квитанції та дати оплати.

  Web-сайт: www.tdmu.edu.ua КОНФЕРЕНЦІЇ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: conference.tdmu.edu.ua

  Розмір реєстраційого внеску залежить від терміну реєстрації (включає програму, участь в роботі конференції, участь у мастер-класах, пакет матеріалів, сертифікат учасника) і становить: 200 грн для усіх учасників та 500 грн (додатково) для учасників посткурсу.

  Члени Оргкомітету та спікери звільняються від сплати реєстраційного внеску.

  Оплату за реєстрацію переказувати на розрахунковий рахунок:

  Одержувач: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

  БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

  Код: 02010830, р/р 31258366204491

  в ДКСУ м. Київ, МФО 820172

  УВАГА! Призначення платежу – Прізвище учасника. Благодійний внесок.

  Наприклад: Іваненко І.І., благодійний внесок на конференцію “Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”, (27-28.02.2020).

  Учасники заходу отримають сертифікати встановленого зразка, що надає певну кількість балів до безперервної професійної освіти (участь без доповіді – 10 балів, участь із доповіддю – 30 балів) та сертифікати міжнародного зразка за умови участі у посткурсі: Американському тренінгу - 15 годин (30 балів).

  Форма публікації: Матеріали тез доповідей будуть опубліковані у вигляді збірника конференції.

  ВИМОГИ ДО ТЕЗ

  1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи.

  2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Word на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

  3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, текст.

  4. При підготовці тез обов'язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  Тези, авторську довідку, квитанцію про сплату вартості публікації необхідно надсилати електронною версією у форматі "*.doc" або "*.rtf" на e-mail: akyw_ginek2@tdmu.edu.ua,

  Вартість публікації тез 150 грн. за сторінку (1800 знаків). Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.

  Авторська довідка – вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь та вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (за можливістю е-mail).

  Термін подачі матеріалів – до 01 лютого 2020 року

  Матеріали потрібно надсилати разом з авторською довідкою та квитанцією про оплату.

  Оплату за тези переказувати на розрахунковий рахунок

  Одержувач: ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

  БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

  Код: 02010830, р/р 31258366204491

  в ДКСУ м. Київ, МФО 820172

  УВАГА! Призначення платежу – Прізвище учасника. Благодійний внесок.

  Наприклад: Іваненко І.І., благодійний внесок на конференцію “Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”, (27-28.02.2020).

  Оргкомітет конференції

  проф. Геряк Світлана Миколаївна - доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2,

  тел.: +38(0352) 52-38-81; (050) 377-43-17, е-mail: geryak_svitlana@ukr.net

  З питань реєстрації та публікації матеріалів конференції:

  Ратушняк Наталія Миколаївна (адміністратор)

  тел. (067)-491-48-13, e-mail: akyw_ginek2@tdmu.edu.ua

  проф. Швед Микола Іванович - доктор медичних наук, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медицини

  тел. (050) 978-31-35.

  Науковий відділ, медичний університет, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

  Шевчук Оксана,

  Василик Наталія

  тел./факс: +38(0352) 52-04-79, e-mail: petrishin_nt@tdmu.edu.ua

  Проживання та трансфер до місця проведення симпозіуму здійснюється за рахунок учасників.

  З повагою від оргкомітету,

  Завідувач кафедри акушерства та гінекології №2

  Тернопільського національного медичного університету

  ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

  доктор медичних наук, професор

  Світлана Геряк