• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  Асоцiацiя акушерiв-гiнекологiв України повідомляє, що 22-23 вересня 2016 року в м. Києві (вул. Саксаганського 6, Будинок Кіно) планується проведення XIV з’їзду акушерів-гінекологів України «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах».

  З’їзд внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково – практичних конференцій, які проводитимуться у 2016р.», затверджений МОЗ та НАМН України.

  Організаторами заходу є: Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Асоціація акушерів-гінекологів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Український державний інститут репродуктології. В рамках конференції будуть представлені доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі акушерства та гінекології.

  Плануються до розгляду наступні питання:

  • проблемні питання акушерства в Україні в сучасних умовах;

  • перинатальна медицина та медицина плода;

  • досягнення та проблеми гінекології;

  • невідкладні стани в акушерсько–гінекологічній практиці: сучасні підходи до діагностики та надання допомоги;

  • сучасні аспекти екстрагенітальної патології;

  • інтенсивна терапія та анестезіологія в акушерсько-гінекологічній практиці;

  • інноваційні хірургічні технології в гінекологічній клініці;

  • досягнення та проблеми репродуктології;

  • проблемні питання онкогінекології;

  • жіноче здоров’я у різному віці;

  • проблеми організації, навчання, підвищення кваліфікації, міждисциплінарної взаємодії в акушерстві та гінекології.


  У холах буде організована виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки та виробів медичного призначення, медичної літератури.

  До участі запрошуються головні (позаштатні) спеціалісти з акушерства та гінекології управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я ОДА, Київської міської державної адміністрації, практичні лікарі, представники профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН України.

  Реєстраційний внесок складає 500 грн для членів асоціації, 700 грн для інших учасників (включає участь в роботі з’їзду, харчування, пакет матеріалів, сертифікат учасника з’їзду). Для студентів та інтернів 250 грн.

  УВАГА! Призначення платежу – Прізвище учасника Благодійний внесок.

  Ви можете зареєструватись на участь у з’їзді в режимі on-line.


  Реєстрація учасників буде проводитись також на початку роботи з’їзду 22.09.2016 р. з 8:00.

  В рамках конференції 23.09.2016 кафедрою симуляційної медицини та навчально-інноваційним центром практичної підготовки лікаря Одеського національного медичного університету будуть проведені 2 майстер-класи (симуляційний тренінг):

  1. Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф. Базисна серцево-легенева реанімація - особливості проведення в акушерстві. 4 години - 18 учасників.

  Зупинка серця у вагітної рідкісне і часто несподіване ускладнення з частотою від: 1/10000 до 1/30000 пологів. Вагітності притаманні специфічні фактори, які погіршують виживання пацієнток при проведенні серцево-легеневої реанімації (СЛР). Досконале виконання реанімаційних заходів є вирішальним фактором материнської смертності.

  Майстер-клас проводиться із застосуванням симуляційного обладнання різних рівней реалістичності сертифікованими викладачами кафедри та інструкторами центру. В результаті учасники підвищать свій рівень практичних навичок, знань та вмінь - якість надання реанімаційних дій - згідно наказам МОЗ України, уніфікованим клінічним протоколам екстреної медичної допомоги, європейським та світовим стандартам 2016 року.


  2. Артьоменко В.В., Новіков Д.А., Караконстантин Д.Ф., Первак М.П. Інвазивні маніпуляції при невідкладних станах в акушерстві та гінекології. 3 години - 12 учасників.

  В рамках майстер-класу лікарі матимуть можливість засвоїти методики проведення, показання та протипоказання основних інвазивних маніпуляцій із застосуванням симуляційного обладнання різного рівня реалістичності, стандартизованих пацієнтів та УЗД-обладнання та виконати самостійно: конікотомію, плевроцентез, перікардіоцентез, катетеризацію яремної та стегнової вен.

  Учасники майстер-класів отримають окремий сертифікат.

  У зв’язку з обмеженістю кількості учасників, просимо реєструватись для участі в майстер-класах 22.09.2016 з 8:00 до 17:00.

  Участь у майстер-класах платна в зв’язку з необхідністю відшкодування вартості витратних матеріалів.

  Розподіл делегатів з"їзду акушерів-гінекологів по областям з правом голосувати на виборах Президента Асоціації та по іншим питанням здійснено відповідно кількості членів та сплати членських внесків. Делегати реєстраційний внесок на з"їзд не сплачують.


  Звертаємо Вашу увагу! Учасники конференції з областей, які не проплатили членські внески (Івано-Франківська, Полтавська, Чернівецька), сплачують реєстраційний внесок у повному об"ємі як не члени Асоціації (700, а не 500 грн). У Житомирській області осередок не зареєстрований.


  Матеріали з’їзду будуть надруковані у Збірнику наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.

  Звертаємо Вашу увагу!

  У зв’язку з тим, що до ДАК МОН України включила Збірник до переліку фахових видань з медико-біологічних наук, посилені вимоги до публікацій. Просимо уважно ознайомитись на сайті з новими вимогами до оформлення статей і суворо їх дотримуватись. Матеріали для публікації, оформлені без дотримання вимог та надіслані після 01.07.2016, прийматись не будуть. Оплата друку статей проводиться після позитивної оцінки рецензента.  Для можливості роботи оргкомітету над складанням Програми конференції просимо шановних доповідачів подати назви доповідей та повні відомості про доповідачів (вказати основного доповідача) до 01.08.2016 на електронну пошту Асоціації assistant@aagu.com.ua. Доповіді, не надіслані за цією адресою до вказаного терміну, включатись до Програми не будуть. Доповіді не д.м.н. – повинні мати рекомендацію кафедри або д.м.н. У доповіді бажано зазначати у рамках якої НДР і під чиїм керівництвом отримані результати. Один доповідач – не більше 3-х доповідей. Одна доповідь – максимум 3 доповідачі.

  Контактна інформація Оргкомітету конференції:
  0504695851 – Ганна Сергіївна Тимко (економічні питання),
  0679544863 – відповідальний секретар Асоціації Коломійченко Тетяна Василівна,
  0503895520 – секретаріат Асоціації.

  Електронна адреса: assistant@aagu.com.ua

  Наші реквізити:
  Громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України»
  03037 м. Київ проспект Червонозоряний, 2 ЄДРПОУ 21656621
  р/р 26001700231363
  ПАТ КБ "Правекс-Банк" МФО 380838

  З повагою,

  Президент ГО «Асоціація

  акушерів-гінекологів України»,

  Академік НАМН України,

  професор

  Запорожан В.М.