• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", ГО "Асоціація акушерів-гінекологів України" запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково - практичної конференції з міжнародною участю на тему: „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”, яка відбудеться 02-03 березня 2017 року у м. Тернопіль, відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році».

  Запрошуємо взяти участь фахівців акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів та усіх бажаючих.


  Важливою складовою здоров’я жінки є своєчасна та адекватна висококваліфікована медична допомога у акушерських стаціонарах. Формування у спеціалістів акушерів-гінекологів цілісного сприйняття патологічних змін, що можуть виникати під час вагітності та при гінекологічних захворюваннях грунтуються на постійному вдосконаленні та відпрацюванні практичних навичок за межами екстремальних ситуацій. Сучасні клінічні протоколи дають чіткі рекомендації щодо обстеження та лікування хворих, та застосування клінічного мислення, формування особистої думки спеціаліста можливе лише за умов вдосконалення своїх практичних навичок та підкріплення їх теоретичними знаннями.

  Надзвичайно важливим є вироблення спільних поглядів та принципів лікування вагітних з екстрагенітальними захворюваннями між різними фахівцями, обмін досвідом, розробка нових міждисциплінарних клінічних протоколів, які б були основою для ведення вагітності, пологів, корекції і профілактики акушерських та соматичних ускладнень у вагітних жінок із коморбідною патологією. Саме командне співробітництво, а не періодичне консультування об'єднаних загальною спільною метою фахівців, зможе привести до зменшення перинатальних та акушерських ускладнень, материнської і малюкової смертності від екстрагенітальних захворювань. Проведення Всеукраїнського міждисциплінарного форуму дасть можливість фахівцям різних спеціальностей розробити спільні міждисциплінарні підходи та методики ведення вагітних жінок із коморбідною патологією, покращити не лише жіноче здоров'я шляхом імплементації сучасних протоколів в клінічну практику, а й забезпечити регулярне співробітництво між акушерами-гінекологами та вузькими спеціалістами внутрішньої медицини.

  В рамках конференції планується проведення круглих столів та майстер-класів з найскладніших ситуацій в акушерстві: «Алгоритми надання допомоги при невідкладних станах».

  Напрямки секцій:

  – Пленарне засідання

  – Проблемні питання акушерства

  – Проблемні питання гінекології

  – Невідкладна допомога та інтенсивна терапія коморбідних станів у вагітних

  – Сучасні погляди на лікування екстрагенітальних захворювань при вагітності та гінекологічній патології

  Місце проведення конференції:

  ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", за адресою: Адміністративний корпус медичного університету, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

  Нагадуємо, що довідки з організаційних питань та прийняття участі можна отримати за телефонами:

  +38(0352)52-38-81;050-377-43-17 - завідувач каф. акушерства та гінекології №2 проф. Геряк Світлана Миколаївна.

  Надіслати матеріали на конференцію згідно вимог можна за адресою: geryak_svitlana@ukr.net