• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  Радий Вам повідомити, про початок прийому заявок від лікарів членів ААГУ для участі в конкурсі на отримання освітнього гранту в рамках спільного Меморандуму про співпрацю між Асоціацією акушерів-гінекологів України (ААГУ), Європейською Радою та Коледжем з Акушерства та Гінекології (EBCOG) та групою компаній Кусум (Kusum Healthcare Private Limited). В цьому році ми вперше в історії акушерсько-гінекологічної спільноти країн пост-радянського простору будемо мати можливість провести власну наукову секцію під час Європейського конгресу з акушерства та гінекології "EBCOG Congress 2020", що проводитиметься в м. Берген (Норвегія), 14-16 транвня, 2020 року (www.ebcog2020.org). Це є визнанням з боку Європейського професійного співтовариства та наукового комітету конгресу наших з Вами спільних зусиль, як на міжнародному рівні, так і в нашій країні, щодо сприяння впровадженню найкращого світового досвіду для підготовки лікарів акушерів-гінекологів і надання медичної допомоги жіночому населенню із залученням науково-обгрунтованих підходів та сучасних інноваційних технологій. В рамках конгресу EBCOG заплановані виступи провідних вчених і лікарів Європи і світу, тематичні секції присв'ячені усім основним проблемам і напрямкам в акушерстві, гінекології та субспеціальностям, інтерактивні майстер-класи та семінари, ставші вже традиційними вранішні кава-секції та зустрічі з експертами, можливість відпрацювання навичок хірургічної ендоскопії, кольпоскопії та УЗД із залученням симуляційних технологій на так званому "симуляційному острові" та багато інших цікавих і корисних освітніх можливостей та нововведень. Під час секції ААГУ поруч з виступами відомих вітчизняних експертів будуть предсталені наукові повідомлення наших колег, які надіслали свої абстракти на сайт "EBCOG Congress-2020" та отримають найвищі бали при відборі науковим комітетом конгресу. В такий спосіб Асоціація акушерів-гінекологів України продовжує сприяти поширенню європейського наукового досвіду на наших теренах, а також мотивує лікарів в Україні підвищувати якість своєї підготовки з метою наближення існуючих в нашій країні клінічних практик і наукових робіт до діючих європейських і світових стандартів.

  Переконаний, що участь у науково-освітніх заходах такого рівня дозволить Вам розширити професійні контакти з колегами з Європейського Співтовариства та сприятиме безперервному професійному розвитку вітчизняних лікарів, викладачів, науковців та організаторів охорони здоров’я, що дасть змогу нашим пацієнтам отримувати медичну допомогу європейської якості, а нашій країні зміцнити своє положення і визнання на міжнародній науковій арені.

  З Повагою,

  Президент ГО «ААГУ»


  Валерій Запорожан


  Критерії відбору кандидатів для поїздки закордон з метою участі в

  Конгресі EBCOG та перелік документів необхідних для подання заявки

  Кандидати повинні:

  – мати закінчену вищу освіту в галузі медицини, фармакології, управління охороною здоров’я та/або біомедичних наук;

  – бути сертифікованими лікарями акушерами-гінекологами (дорослими або підлітковими), гінекологами-онкологами, ендоскопічними хірургами, спеціалістами з ультразвукової діагностики, перинатальної медицини та медицини плода, репродуктологами, урологами, анестезіологами, неонатологами, спеціалістами з управління охорони здоров’я, або проходити навчання (2-й або 3-й рік інтернатури, магістратури, аспірантури, клінічної ординатури) з вищезазначених спеціальностей;

  – працювати в державних закладах охорони здоров’я, науково-дослідних або навчальних медичних установах, де вони зможуть використовувати отримані знання в клінічній діяльності та сприяти їх поширенню серед колег;

  – знати Національні регулюючі документи (Національні протоколи, Накази МОЗ, інші офіційні документи, що регламентують надання медичної допомоги населенню України в сфері акушерства, гінекології, репродуктології, перинатальної медицини, неонатології та/або організації системи охорони здоров’я жінок в Україні);

  – мати рекомендацію від своїх роботодавців та/або бути схваленими регіональними осередками ГО «ААГУ»;

  – мати біометричний закордонний паспорт громадянина України або дійсну Шенгенську візу;

  – добре володіти англійською мовою, щоб бути спроможними навчатися і спілкуватися під час Конгресу без перекладача;

  – вміти користуватись ПК і сучасним програмним забезпеченням на рівні користувача;

  – мати власну мотивацію для прийняття участі в Конгресі і бути спроможним висловити цю мотивацію як в усній, так і в письмовій формі (англійською мовою).

  В цьому році перевага при відборі буде надаватись кандидатам, які отримали підтвердження про прийом тез до представлення під час EBCOG Congress-2020 (відповідно рейтингу наукового комітету конгресу), працюють у державних закладах охорони здоров’я, наукових та вищих медичних навчальних установах і мають можливість поширювати знання, передавати їх своїм колегам, навчати і здійснювати нагляд за інтернами та/або молодими лікарями, а також лікарям-інтернам і молодим лікарям акушерам-гінекологам, обраним Українською мережею стажерів (молодих лікарів) акушерів-гінекологів для участі в програмах обміну та стажувань в рамках співпраці ENTOG-EBCOG, кандидатури яких схвалені ГО «ААГУ». Враховуючи обмежені можливості та високу вартість, з метою надати підтримку найбільшій кількості наших колег, цього разу передбачені різні рівні фінансової підтримки, які Ви зможете обрати при заповненні анкети-заявки. Ті з Вас, які матимуть бажання відвідати EBCOG Congress-2020, проте не будуть приймати участь в конкурсі, чи не потраплять до групи переможців, втім можуть розраховувати на підтримку з боку Асоціації у вигляді отримання дисконту на реєстраційний внесок у відповідності з наявними домовленостями між керівництвом і комітетом з міжнародного співробітництва ГО "ААГУ" та організаційним комітетом EBCOG Congress-2020.

  Відбір кандидатів:

  1) Кандидати повинні надіслати на електронну адресу ААГУ наступні документи (всі документи в одному листі, назва кожного документа повинна починатись з прізвища кандидата: Шевченко_анкета, Шевченко_резюме, Шевченко_мотиваційний лист, Шевченко_Рекомендаційний лист, Шевченко_паспорт, Шевченко_Інформація):

  • Aнкету учасника, заповнену (на комп’ютері) та підписану особисто (у вигляді pdf-файлу);

  • Коротке резюме (біографію), де буде зазначено попередній досвід навчання та роботи, а також, теперішня посада та місце роботи;

  • Короткий мотиваційний лист англійською мовою (не більше ніж ½ сторінки формату A4), в якому необхідно описати свою мету участі в Конгресі та своє бачення, яким чином це може покращити медичні послуги, що надаються жінкам в їх клініці, лікарні, установі, районі, регіоні;

  • Рекомендаційний лист від роботодавця та/або регіонального осередку ГО «ААГУ» підписаний уповноваженою особою (у вигляді pdf-файлу);

  • Скан-копію першої сторінки біометричного паспорту або дійсної Шенгенської візи;

  • Інформацію про те, як та коли вони вивчали англійську мову (сертифікати/дипломи про успішно закінчені курси з вивчення англійської мови, перелік публікацій у міжнародних журналах (англійською мовою), підтвердження відвідування міжнародних семінарів або інших навчальних заходів (за кордоном), що проводились англійською мовою, або інше);

  • Скан-копію сертифікату учасника майстер-класу EBCOG-ААГУ за участі Президента EBCOG Проф. Jacky Nizard в лютому, 2019 р. та Пленуму ААГУ в жовтні, 2019 р. в м. Києві.

  2) Всі належним чином подані заявки і супровідні документи будуть розглядатись спільно Виконавчим Комітетом ГО «ААГУ» та представниками компанії «Кусум», після чого список відібраних кандидатів та супровідна документація будуть надіслані для остаточного узгодження до офісу EBCOG.

  3) Остаточний відбір та затвердження кандидатів, згідно тристороннєго Меморандуму, здійснюється представниками EBCOG.

  4) Після отримання позитивних відповідей від EBCOG, успішним кандидатам буде повідомлено про це електронною поштою та/або телефонним дзвінком.

  – Заявки мають бути надіслані разом із усіма супровідними документами на електрону адресу assistant@aagu.com.ua не пізніше 10.02.2020 року з поміткою (тема повідомлення) «До участі в Конгресі EBCOG-2020».

  – Заявки з неповним комплектом документів розглядатись не будуть.

  – Кандидати узгоджені до участі в Конгресі EBCOG будуть повідомлені секретаріатом ААГУ не пізніше 01.03.2020 року.

  – Асоціація не несе відповідальність і не пояснює рішення EBCOG, щодо прийняття / відхилення тієї або іншої кандидатури.

  Реєстраційна форма у доданому файлі