• English
  • Russian
  • Ukrainian
  • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
    УКРАЇНИ»

    Лекції


    Лекція академіка НАМН України В.М. Запорожана на тему: «Ноосферне мислення В.І. Вернадського» до 150-річчя з дня народження.