• English
  • Russian
  • Ukrainian
  • Public organization«ASSOCIATION OF OBSTETRICIANS
    AND GYNAECOLOGISTS OF UKRAINE»

    Dear colleagues!


    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково - практичної конференції з міжнародною участю на тему: „Жіноче здоров´я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”, яка відбулася 02-03 березня 2017 року у м. Тернопіль, відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році».