• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Асоціації акушерів-гінекологів України

  Видання має мету інформувати читачів з широкого кола питань акушерства, гінекології, перинатології та репродуктології й суміжних дисциплін (імунології, генетики, біохімії, патоморфології, мікробіології і т.д.).

  ISBN 978-966-8977-45-9

  Збірник наукових праць 2014 Статус видання:

  Мови видання:

  Сфера розповсюдження:

  Категорії читачів:

  Програмні цілі (основні принципи):


  Передбачувана періодичність випуску:

  Cпівзасновники видання:

  вітчизняне.

  українська, російська, англійська (змішаними мовами).

  загальнодержавна, зарубіжна.

  науковці, медичні працівники.

  сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем охорони здоров’я жінки-матері і дитини, підвищенню рівня кваліфікації акушерів-гінекологів.


  2 рази на рік. Наклад – 1000 примірників.

  Громадська Організація «Асоціація акушерів- гінекологів України».
  Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

  Видання засновано у березні 1998 р.

  “Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України” приймає до публікації закінчені оригінальні статті, що висвітлюють власну точку зору та огляди літератури в галузі акушерства і гінекології та суміжних дисциплін. Статтю супроводжує направлення установи, в якій вона виконана та експертне заключення про можливість публікації. Один примірник статті візує керівник установи, підпис якого засвідчують круглою печаткою. В редакції здійснюється відбір, спецредагування та літературне редагування статей. Рішення про можливість публікації статті приймається лише після її рецензування редакційною колегією.

  За рішенням Атестаційної колегії МОН України № 1021 від 7.10.2015 «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт.

  Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 21036 – 10836 ПР від 14.11.2014.

  Свідоцтво про державну реєстрацію