• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Ассоциации акушеров-гинекологов Украины

  Состав редакционной коллегии


  Головний редактор Запорожан Валерій Миколайович,
  академік НАМН України, Президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», Віце-президент НАМН України, ректор Одеського національного медичного університету.

  Відповідальний науковий редактор Камінський В’ячеслав Володимирович,
  чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст із акушерства та гінекології МОЗ України, Голова виконавчого комітету ГО «ААГУ», завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім.П.Л.Шупика.

  Виконавчий редактор Борис Олена Миколаївна,
  д.м.н., професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика, завідувач клініки УДІР НМАПО імені П.Л. Шупика.

  Відповідальний секретар Коломійченко Тетяна Василівна,
  к.т.н., відповідальний секретар виконавчого комітету ГО «ААГУ», старший науковий співробітник НДЦ НМАПО імені П.Л.Шупика.

  Редакційна колегія: Геряк Світлана Миколаївна,
  д.мед.н., завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 ТДМУ ім.Горбачевського;
  Дубініна Владлена Геннадіївна,
  д.мед.н., професор, проректор ОНМедУ з лікувальної роботи та післядипломної освіти, завідувач кафедри онкології;
  Дубоссарська Зінаїда Михайлівна,
  д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
  Нагорний Олександр Євгенович,
  д.мед.н., старший науковий співробітник відділу сексопатології та андрології Інституту урології НАМН України;
  Носенко Олена Миколаївна,
  д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи НДІ медичних проблем сім’ї ДонНМУ ім. М. Горького;
  Рожковська Наталія Миколаївна,
  д.мед.н., професор, професор кафедри акушерства та гінекології № 1 ОНМедУ;
  Шатилович Катерина Леонідівна,
  д.мед.н., асистент кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.