• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Общественная организация«АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
  УКРАИНЫ»

  Резолюция конференции


  РЕЗОЛЮЦІЯ
  науково-практичної конференції з міжнародною участю
  та Пленуму акушерів-гінекологів України
  «Репродуктивне здоров'я: актуальні питання сьогодення»

  Київ, 25-27 вересня 2013 р.


  Одним з найбільш реальних і перспективних напрямів поліпшення демографічної ситуації є охорона і відновлення репродуктивного здоров'я населення. Актуальним питанням репродуктивного здоров'я, аналізу проблем та сучасним досягненням медичної науки, перспективним дослідженням у цій галузі і була присвячена науково-практична конференція з міжнародною участю та Пленум акушерів-гінекологів України «Репродуктивне здоров'я: актуальні питання сьогодення», яка пройшла у приміщенні "Київського Інституту міжнародних відносин" 25-27 вересня 2013 р.

  Організаторами заходу виступили Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, Національний проект «Нове життя: нова якість охорони материнства та дитинства», Асоціація акушерів-гінекологів України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Український державний інститут репродуктології.
  У організації та проведенні конференції приймали участь: Абботт Продактс ГмбХ, «Астеллас Фарма Юроп Б. В.», «Київський вітамінний завод», «Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед» «АДАМЕД» СП.З О.О.», «БІОКАД УКРАЇНА», «ТОВ «Такеда Україна»,«Юніфарм, Інк», Альпен Фарма АГ, Байєр, ТОВ Фармак,  Геолік Фарм Маркетинг Груп, компанія «Ядран», Медикор Групп ОАО «Нижегородський хіміко -фармацевтичний завод» ООО Біоноріка ПП «МБС», ПрАТ «БІОФАРМА», Профарма, СУІП ТОВ «Сперко-Україна», ТОВ Санфарма, Компания Профімед, ТОВ «ПРОМОФАРМ», ТОВ НИЦ «Сканер», Файзер Єйч Сі Пі Корпорейшн, Юрія-Фарм.

  У роботі конференції взяли участь близько 600 лікарів та науковців з усіх областей України (головні спеціалісти з акушерства та гінекології МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я ОДА, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, провідні спеціалісти з акушерства та гінекології, практичні лікарі, представники профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН України), гості з близького та дальнього зарубіжжя.

  На конференції розглянуті та обговорені наступні актуальні питання акушерства та гінекології:

  • • репродуктивне здоров’я та ендокринна гінекологія,
  • • превентивна онкогінекологія. передпухлинні стани жіночої репродуктивної системи,
  • • інноваційні хірургічні технології в гінекологічній клініці,
  • • сучасні методи діагностики та лікування безпліддя,
  • • перинатальна медицина та медицина плода,
  • • екстрагенітальна патологія (ЕГП) в акушерстві,
  • • інтенсивна терапія та анестезіологія в акушерсько-гінекологічній практиці.

  В рамках конференції проведені секційні засідання «Актуальні питання акушерства» та «Актуальні питання гінекології»; семінар «Симуляційне навчання в акушерстві» (он-лайн трансляція з м.Чикаго, США), сателітний симпозіум генерального спонсора АББОТТ ПРОДАКТС ГМБХ, сателітні симпозіуми компаній: «Файзер» «Гіперпролактінемія: сучасні методи діагностики та лікування»,  Ніжфарм, група компаній ШТАДА «Імунотропна терапія в практиці лікаря гінеколога»,  Альпен Фарма АГ «Нові технології та схеми терапії в оперативній гінекології» (майстер класс: «Лейоміома матки - нові технології діагностики та лікування»).

  Програма конференції була насиченою, цікавою і різносторонньою. Прозвучало більше 100 доповідей провідних фахівців України та наших гостей з ближнього та дальнього зарубіжжя.

  Відкриваючи форум, Президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», Віце-президент НАМН України, академік НАМН України В.М. Запорожан визначив першочергові завдання вирішення актуальних проблем репродуктивного здоров’я В Україні.
  У своєму виступі заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов  наголосив, що репродуктивне здоров’я для України є одним із основних критеріїв ефективності соціальної та економічної політики держави, чинником національної безпеки. Нині стан репродуктивного здоров’я нації, на жаль, характеризується низьким рівнем народжуваності на тлі високого рівня основних складових загрози репродукції особи – безпліддя, мертвонароджуваності, спонтанних абортів, природжених вад розвитку, материнської і малюкової смертності.

  З поміж тим, акцентував Олександр Толстанов, коефіцієнт материнських втрат за роки незалежності України знизився у 2,1 рази. Якщо у 80-ті роки цей показник становив 40,0–50,0 на 100 тис. народжених живими, на початку 90-х років – 39,7–32,4, то починаючи з 1996 р. він набув стабільної тенденції до зниження і у 2012 р. становив 12,5 на 100 тис. народжених живими. Україна й надалі рухається шляхом створення моделі оптимізації медичної допомоги матерям і дітям, зниження рівня смертності, захворюваності та інвалідності. Задля цього в рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» створюються надсучасні перинатальні центри. Сьогодні вже відкрито 11 таких центрів.

  Великий інтерес викликали доповіді закордонних гостей керівника відділу акушерства і гінекології Віденського Медичного університету професора Пітера Хаслейна «Кесарів розтин – метод розродження третього тисячоліття», казначея EBCOG, професора з Данії Пітер Хорннес «Стандарти якості надання медичної допомоги: Чому вони потрібні ЄС?», почесного лектора FRCOG, консультанта з гінекології  доктора Мурада Сеіфа  (Манчестерського університет, Інститут онкології)  «Підвищення якості надання медичної допомоги жіночому населенню».

  Голова виконавчого комітету Асоціації акушерів-гінекологів України, головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології МОЗ України, член–кореспондент НАМН України професор Камінський В.В. у своїй доповіді «Основні принципи роботи  ГО “Асоціація акушерів-гінекологів України” окреслив мету та місію асоціації, її основні завдання. Зокрема, було зроблено наголос на необхідності підвищення ролі Асоціації у розробці клінічних протоколів МОЗ України: «Саме асоціація, одним із завдань якої є зниження материнської та перинатальної захворюваності та смертності, відповідає за постійне оновлення протоколів, за їх відповідність даним та доказової медицини та міжнародним стандартам». Для цього Асоціацією створюються комітети та робочі групи з різних питань надання допомоги, завдання яких є розробка політик, точки зору, клінічних настанов, протоколів надання допомоги, стандартів у галузі акушерства та гінекології, розробка документів, проведення аналізу науково-доказової літератури за усіма аспектами допомоги.

  Національний підручник з акушерства і гінеко­логії, створений під редакцією  академіка НАМН України В.М. Запорожана, представив координатор роботи авторського колективу  заступник директора ДУ "ІПАГ НАМН України" з наукової роботи професор В.В. Подольський.

  Національний підручник з акушерства і гінеко­логії - перше в Україні видання із серії науково- практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, у національному підручнику з акушерства і гінеколо­гії велику увагу приділено питанням профілактики, діагностики, фармакотерапії і хірургічним методам лікування, детально представлено клінічні реко­мендації з усіх основних нозологій і синдромів в акушерсько-гінекологічній практиці. Видання ілю­строване. містить клінічні приклади для кращого засвоєння матеріалу.  Підручник призначений для студентів вищих медичних навчальних за­кладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, кур­сантів, ординаторів, аспірантів, науковців, лікарів пологових будинків, жіночих консультацій.

  Проблемні питання акушерства та гінекології підняли у своїх виступах чл.-кор. НАМН України, проф. Венцківський Б.М. (м. Київ) «HELLP-синдром: міфи та реалії», чл.-кор. НАМН України, проф.Чайка В.К. (м. Донецьк) «Дискусійні  питання  в акушерській та гінекологічній практиці», чл.-кор. НАМН України, проф. Маркін Л.Б. (м. Львів) «Пологова травма», чл.-кор. НАМН України, проф. Вдовиченко Ю.П. (м. Київ) «Перспективи розвитку перинатальної медицини в Україні», чл.-кор. НАМН України, проф.Татарчук Т.Ф. (м. Київ) «Проблемні питання здоров’я підлітків та молоді», чл.-кор. НАМН України, проф. Медведь В.І. (м. Київ) «Хвороби серця і вагітність: оцінка  материнського ризику в Європі та в Україні», проф. Гордієнко, І.Ю (співдоповідач  академік НАМН України, проф. Антипкін Ю.Г.)  «Вирішення нагальних проблем перинатальної медицини – резерв зниження репродуктивних втрат».
  На  виставці в фойє була представлена рекламна інформація  провідних фармацевтичних фірм и компаній-виробників медичної техніки.

  Оргкомітет конференції добре забезпечив перебування і працю учасників.  Напередодні конференції відбувся урочистий прийом Президента ААГУ  для запрошених гостей. Для учасників заходу були організовані обіди та кава-брейкі.

  Учасники конференції отримали нові ідеї та імпульси для професійної активності.


  Конференція ухвалила:

  • • продовжити роботу над розробкою і впровадженням клінічних протоколів, рекомендувати підвищити роль ААГ у підготовці клінічних настанов, забезпечити оновлення протоколів принаймні кожні 5 років;
  • • силами ААГ підвищити ефективність роботи по створення та переробці  клінічних  протоколів: з допомогою міжнародних асоціацій організувати підготовку наших фахівців для адаптації керівництв з урахуванням особливостей надання допомоги в Україні; створювати комітети та робочі групи ААГ з різних питань надання допомоги; організувати обговорення клінічних настанов у засобах інформації і інтернеті;
  • • потребують розробки або удосконалення наступні протоколи:  багатоплідна вагітність; прееклампсія; передчасні пологи; дистрес – плода; оперативні вагінальні пологи; септичні ускладнення в акушерській практиці; внутрішньоутробні інфекції; антенатальна загибель плода; тромбоемболічні ускладнення в акушерській практиці;
  • • розробити програму заходів для зниження рівня акушерської агресії і впровадження принципів безпечного акушерства (невиправдано високий рівень оперативного розродження, різних видів знеболення, родостимуляцій, форсування та прискорення фізіологічних і біологічних процесів, неадекватної поведінки медичного персоналу, поліпрагмазії та ін., що призводить до значного числа психічно та фізично травмованих жінок, високого рівня перинатальної захворюваності);
  • • потребують удосконалення програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з питань репродуктивного здоров’я;
  • • розглянути питання про можливості введення спеціальностей з репродуктивної медицини: репродуктолог,  гінеколог – ендокринолог,  андролог,  кріобіолог,  ембріолог, медична сестра клініки  ДРТ;
  • • розробити і впровадити в освітній процес симуляційні методи навчання. Для цього створити на симуляційні центри для підготовки фахівців у галузі акушерства, гінекології, неонатології (для навчання сучасним технологіям з практичним відпрацюванням);
  • • удосконалити  систему контролю над вживанням алкоголю та тютюнопаління під час вагітності в Україні та поліпшити профілактичну роботу по перешкоджанню вживання психоактивних речовин вагітними шляхом використання профілактичного інструменту ВООЗ АССИСТ у 4-х пілотних регіонах, а пізніше у всіх регіонах України;
  • • впроваджувати преконцептуальне консультування в первинну медичну допомогу для всіх жінок фертильного віку
  • • розробити систему заходів для покращення репродуктивного здоров’я підлітків, яке визнано однією з найбільш гострих медико-соціальних проблем;
  • • підвищити ефективність сексуального навчання молоді (підготовка спеціалістів з навчання, збереження таємниці, безкоштовні або за зниженими цінами лабораторні тести для молоді, починати навчання зі школи, пропаганда здорового способу життя засобами масової інформації та інтернету, доступність довідкової інформації);
  • • для вирішення проблеми вроджених вад розвитку в Україні необхідно створити  Національний реєстр новонароджених з вадами розвитку, деформаціями та хромосомними порушеннями; створити  центри  Медицини плода та фетальної хірургії; підвищити рівень пренатальної діагностики та обліку вітальних аномалій, що підлягають корекції; в установах І – ІІ рівня впроваджувати пренатальну диспансеризацію та сприяти своєчасному скеруванню вагітних з вадами розвитку плода для уточнення діагнозу та надання спеціалізованої допомоги новонародженому в центри  вищого рівня; проводити обов’язкову патологоанатомічну верифікацію пренатального діагнозу вроджених вад розвитку у абортних плодів, що скеровані на переривання вагітності за медичними показаннями;
  • • сприяти розв’язанню проблеми гестаційної поліпрагмазіі (ретельний добір лікарських засобів для гестаційної фармакотерапії з урахуванням всіх ефектів лікарського засобу і впливу на плід, впровадити в практику залучення клінічних фармакологів при призначенні більше 3-х препаратів);
  • • забезпечити абсолютно повний облік жінок та чоловіків з безпліддям всіма закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та абсолютно повний облік всіх лапароскопічних та гістероскопічних операцій при безплідді всіма закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності;
  • • не вирішені  проблеми  ДРТ: захист репродуктивних прав громадян, право на інформацію про ДРТ, реальна доступність методик ДРТ, проблема третіх осіб в репродукції (донори), допустимість нових методик ДРТ (сурогатне материнство, терапевтичне та репродуктивне клонування), комерціалізація лікування безпліддя, юридичний статус репродуктиних  клітин, ембріонів людини,  учасників програм ДРТ;
  • • не вирішені проблеми правового  регулювання ДРТ: визначення термінології (безпліддя, ебріон, репродуктивні клітини, дрт/in-vitro, сурогатне/замінне материнство, генетичні батьки); граничний вік особи для застосування ДРТ, статус ембріона, кріоембріона, постмортальна репродукція, транспортування біологічного матеріалу; донація (сперми/яйцеклітин), анонімність, коло осіб неанонімних донорів; донація– фінансова компенсація; відповідальність за донора; генетичні дослідження донорів; процедурні питання оформлення програми сурогатного материнства, інтереси дітей у випадку смерті генетичних батьків в програмі сурогатного материнства; донація ембріонів; регламентація наукових досліджень із використанням ембріонів людини; державний орган контролю у даній сфері; застосування ДРТ окремим категоріям осіб (онкохворі, ВІЛ-інфіковані);
  • • Оргкомітету узагальнити матеріали роботи конференції і надати інформацію до МОЗ, НАМН України та в провідні журнали, висвітлити рішення конференції на сайті.