• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Вельмишановні колеги!


  ГО «Асоціація акушерів–гінекологів України» повідомляє, що рішенням Президії № 1/21 від 24.05.21 черговий XV з’їзд Асоціації акушерів-гінекологів України «Акушерство, гінекологія, репродуктологія: актуальні та дискусійні питання», в рамках якого відбудуться вибори Президента Асоціації, буде проведено 21 -22 жовтня 2021 р. у м.Київ, вул. Госпітальна 12, Президент Готель (President Hotel). Форма проведення – змішана (онлайн/офлайн).

  Захід внесено в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково – практичних конференцій, які проводитимуться у 2021 р.» (№ 11), затверджений МОЗ та НАМН України (Інформаційний лист про перенесення дати заходу).

  Організаторами заходу є: Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України», Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика та Український державний інститут репродуктології, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені Академіка О. М. Лук’янової НАМНУ». В рамках конференції будуть представлені доповіді провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі акушерства та гінекології.

  Плануються до розгляду наступні питання:

  ● досягнення та проблеми репродуктивної медицини;

  ● проблемні питання акушерства в Україні в сучасних умовах;

  ● аналіз материнської смертності та шляхи її зниження;

  ● перинатальна медицина та медицина плода;

  ● досягнення та проблеми гінекології;

  ● невідкладні стани в акушерсько–гінекологічній практиці: сучасні підходи до діагностики та надання допомоги;

  ● сучасні аспекти екстрагенітальної патології;

  ● інтенсивна терапія та анестезіологія в акушерсько-гінекологічній практиці;

  ● інноваційні хірургічні технології в гінекологічній клініці;

  ● проблемні питання онкогінекології;

  ● жіноче здоров’я у різному віці;

  ● проблеми організації, навчання, підвищення кваліфікації, міждисциплінарної взаємодії в акушерстві та гінекології.

  Планується проведення провідними фахівцями України майстер-класів з УЗД-діагностики та оперативних гінекологічних втручань з відео та он-лайн включеннями з операційних.

  У рамках заходу буде проведено засідання Молодіжного фахового товариства акушерів та гінекологів України UNTOG (Ukrainian Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology – Українська Мережа Стажерів з Акушерства та Гінекології), що є дійсним членом відповідного Європейського товариства (ENTOG), і наукова секція для молодих вчених. Запрошуємо молодих вчених (до 35 років) надсилати доповіді (до 10 хв.) з актуальних питань акушерства, гінекології та репродуктології за електронною адресою jmudra.ag@gmail.com.

  У холах буде організована виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки та виробів медичного призначення, медичної літератури.

  До участі запрошуються головні (позаштатні) спеціалісти з акушерства та гінекології департаментів охорони здоров’я ОДА, Київської міської державної адміністрації, практичні лікарі, представники профільних кафедр медичних університетів, академій та інститутів МОЗ та НАМН України.

  Звертаємо Вашу увагу на порядок реєстрації:

  1. Попередня (основна) реєстрація на сайті асоціації в режимі on-line можлива лише після попередньої сплати реєстраційного внеску і внесенні номеру квитанції та дати оплати.

  2. Розмір реєстраційого внеску залежить від терміну реєстрації (включає участь в роботі конференції, харчування, пакет матеріалів, сертифікат учасника) і становить:

  Оффлайн участь Онлайн участь
  до 1 жовтня до 20 жовтня та на початку роботи заходу (при наявності вільних місць)
  для всіх учасників 1300 грн. 2000 грн. 500 грн.
  для членів Асоціації* 1000 грн. 1500 грн. 400 грн.
  для студентів та інтернів* 300 грн. 700 грн. 100 грн.

  * при наявності посвідчення

  УВАГА! Призначення платежу – Прізвище учасника Благодійний внесок.


  Матеріали заходу (статті) будуть надруковані у № 1 та № 2 Збірника наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. № 1 збірника буде видано орієнтовно у вересні 2021 р. (матеріали надавати до 15 серпня 2021 р.), № 2 – у вересні 2021 р. (матеріали надавати до 1 вересня 2021 р.).

  За рішенням Атестаційної колегії МОН України, затвердженого наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р., «Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України» включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних наук, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт (категорія «Б»).

  Тези будуть надруковані окремим додатком до збірника.

  Просимо уважно ознайомитись на сайті з вимогами до оформлення тез і статей та суворо їх дотримуватись.

  !!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Вимоги до оформлення статей посилені у зв’язку з новими вимогами ДАК МОН України та перспективою включення журналу до міжнародних наукометричних баз!!!!


  Матеріали для публікації, оформлені без дотримання вимог та надіслані після відповідного терміну, прийматись не будуть.

  Всі статті проходять сліпе рецензування. Оплата друку статей проводиться після позитивної оцінки рецензента, або виправлення зауважень рецензента.  Для ефективної роботи оргкомітету над складанням Програми конференції просимо шановних доповідачів заповнити форму заявки на доповідь на сайті (заявки приймаються до 1.09.2021).


  Доповідачі, які не мають ступеня докт.мед.наук, повинні мати рекомендацію кафедри або докт.мед.наук.

  У доповіді бажано зазначати у рамках якої НДР, на якій базі і під чиїм керівництвом отримані результати.

  Один доповідач не повинен робити більше 2-х доповідей, а у одної доповіді має бути максимум 2 доповідачі.

  Ваші пропозиції щодо організації роботи Пленуму та конференції просимо надсилати на електронну пошту Асоціації assistant@aagu.com.ua

  Контактна інформація Оргкомітету конференції:

  0504695851 – Ганна Сергіївна Тимко (економічні питання),

  0503895520 – секретаріат Асоціації.

  Електронна адреса: assistant@aagu.com.ua

  Наші реквізити:

  Громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України»

  03037 м. Київ проспект В.Лобановського, 2 ЄДРПОУ 21656621

  р/р UA05 3808 3800 0002 6001 7002 3136 3

  ПАТ КБ "Правекс-Банк" МФО 380838

  З повагою,

  Президент ГО «Асоціація

  акушерів-гінекологів України»,

  Академік НАМН України,

  професор

  Запорожан В.М.