• English
 • Russian
 • Ukrainian
 • Громадська організація«АСОЦІАЦІЯ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
  УКРАЇНИ»

  Ласкаво просимо до нашого веб-сайту!

  Запорожан.В.М.

  Асоціація акушерів-гінекологів України є всеукраїнською громадською організацією. Наша Асоціація об'єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною та науково-дослідницькою діяльністю в області акушерства та гінекології.

  Ми працюємо для вас - шановні колеги! Члени нашої Асоціації мають можливість користуватися спеціально створеною інформаційною системою, підвищуючи рівень своєї кваліфікації в рамках безперервного професійного розвитку.

  Прогрес сучасної медичної науки, який і визначатиме розвиток практичної медицини 21-го століття, вимагає оперативного інформаційного забезпечення. Для цього ми створили інформаційну систему Асоціації акушерів-гінекологів України. Завдяки їй значно полегшиться і розшириться обмін знаннями між фахівцями, які займаються проблемними питаннями акушерства та гінекології.

  Особливу уваги Асоціація приділяє соціально-правовому захисту та захисту спільних інтересів членів Асоціації. У нашій Асоціації керуються принципами законності, гласності, демократії, добровільності та рівноправності всіх її членів.

  Однією з основних цілей діяльності нашої Асоціації є сприяння науковому і практичному вирішенню сучасних проблем охорони здоров'я жінки, матері, дитини та сім'ї.

  Я впевнений, що спільні зусилля вчених і практикуючих лікарів, дадуть змогу покращити репродуктивне здоров'я населення України, знизити материнську та дитячу смертність та перинатальну захворюваність, і відкриють новим поколінням українців широкі можливості для планування здорової та міцної сім'ї. Вже сьогодні ми разом зможемо поліпшити майбутнє нашої країни!

  Президент Асоціації

  акушерів-гінекологів України,

  Академік НАМН України,

  д.м.н., професор

  ректор ОНМедУ

  Запорожан В.М.

  Камінський В.В.

  Основною метою діяльності Асоціації акушерів-гінекологів України є створення комунікативної платформи для спілкування фахівців (акушерів-гінекологів, сімейних лікарів і лікарів інших спеціальностей), для обміну ідеями, обговорення професійних тем та ведення дискусій.

  Наша Асоціація представляє інтереси акушерів-гінекологів України в Європейській раді та колегії акушерства і гінекології (EBCOG), а також у світовій федерації акушерів-гінекологів (FIGO).

  На основі сформованої інформаційної бази Асоціація дає можливість її членам розширювати контакти і обмінюватися досвідом з колегами з інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров'я сім'ї, жінки, матері і дитини.

  На сьогоднішній день основним пріоритетом акушерської служби в Україні є підвищення рівня здоров'я жінок репродуктивного віку завдяки впровадженню сучасних технологій безпечного материнства, що сприяє зниженню показників материнської смертності. Основними завданнями акушерсько-гінекологічної служби є також поліпшення системи надання медичної допомоги жінкам з різними патологіями, а також розвиток і вдосконалення «медицини плода», системи планування сім'ї та лікування безпліддя.

  Збереження здоров'я населення в Україні виходить за рамки суто медичного питання і стає загальнодержавною проблемою, яка потребує вирішення на національному рівні.

  Переконаний, що результати нашої співпраці допоможуть акушерам-гінекологам та лікарям інших спеціальностей об'єднати свої знання і досвід для поліпшення репродуктивного здоров'я жінок України.

  Голова виконавчого комітету

  Асоціації акушерів-гінекологів України,

  член-кор. НАМН України,

  головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

  за спеціальністю акушерство і гінекологія,

  завідувач кафедри акушерства,

  гінекології та репродуктології

  НМАПО імені П.Л. Шупика,

  д.м.н., професор

  Камінський В.В.